Optimalizácia optického rozloženia textu

Pri sadzbe textu do bloku dochádza pri sadzbe k nerovnomerným medzislovným medzerám. V nasledujúcom návode si ukážeme, ako toto dokážete eliminovať, aby bol text opticky rozložený optimálnejšie, čím dokážete, v niektorých prípadoch, pomerne jednoducho odstraňovať aj siroty či vdovy. Od verzie 1.3.4 sú v Scribuse implementované niektoré myšlienky z programu hz-program, ktorého autorom je nemecký … Read more