Jak na správné uvozovky ve Scribusu

Jistě to znáte. Máte připravený text a potřebujete ve finální sazbě nahradit dvojité přímé uvozovky za horní a dolní české – a to co nejefektivněji.

Teorie. Typografická pravidla pro český (slovenský) jazyk jsou v psaní uvozovek poměrně striktní. Vnější uvozovky mají tvar „“ (99 66), vnitřní pak ‚‘ (9 6). Jako alternativní je možné používat i tzv. ruské uvozovky »« resp. ›‹.

Tip: Potřebujete vědět, jaké uvozovky se používají v jiném jazyce? Přečtěte si anglický článek na Wikipedii.

České a anglické uvozovky


Uvozovky již v podkladech. Asi nejjednodušší způsob, jak dostat do Scribusu správné uvozovky, je mít je již ve finálních textech. Kancelářské programy umožňují vkládat párově správné verze uvozovek dokonce automaticky.

Jak vložit uvozovky jednotlivě. Uvozovky jdou samozřejmě vložit jako jednotlivé znaky. Dvojklikem na textový rámec aktivujeme editaci obsahu textu a poté v menu vybereme Vložit | Uvozovky.

Poznámka: Levá francouzská je pravá ruská uvozovka a naopak. Dále česká pravá (dvojitá, jednoduchá) odpovídá levé anglické. Pravé anglické uvozovky jsou zastoupeny dalšími znaky (99, 9, umístěnými nahoře). Strojový text (např. výpisy terminálu) píšeme přímými (dvojitými, jednoduchými) uvozovkami.

Jak nahradit uvozovky hromadně pomocí skriptu. Vyberte si textový rámec, který obsahuje text se špatnými uvozovkami, Skript | Scribus skripty | Autoquote. Zadejte cs pro český jazyk a en pro anglický. Skript nahradí dvojité rovné uvozovky správnou verzí dvojitých uvozovek v daném jazyce a jednotlivé rovné uvozovky jednoduchými. Skript nahrazuje uvozovky párově, tzn. při chybějící uvozovce se celé nahrazování „rozbije“.

Výběr jazyku ve skriptu Autoquote

Poznámka: Skript dodávaný s finální verzí Scribusu 1.4.0 bohužel nenahrazuje vnitřní uvozovky správně, stáhněte si proto opravenou verzi z našich stránek.

Napsat komentář