Vytvořte si vizitky

Vítězslav Válka napsal dobrý návod jak v Inkscapu vytvořit vizitku. Nezbývá tedy, než si na příkladu ukázat, že to jde i ve Scribusu.

Teorie rozlišuje rozměry vizitek pro dámy a pány. Pro náš příklad zvolíme rozměry vizitky 90 x 50 mm, které v praxi převažují. Rozměr strany dokumentu zvolíme podle toho na jaké tiskárně budeme vizitky tisknout. Vytvoříme totiž nejprve jednu vizitku, kterou následně zkopírujeme po celém archu a opatříme ořezovými značkami. V našem případě zvolíme stranu A4. Aby se nám s vizitkou dobře pracovalo, zapneme magnetická vodítka volbou Strana / Magnetická vodítka.

Vytvoříme rám 90 x 50 mm, který představuje budoucí vizitku. Na něj umístíme textové rámy se jménem, pracovní pozicí (pokud jde o vizitku pro pracovní účely) a kontakty. Toto rozložení není dogmatické, můžeme se setkat s různými obměnami, které vycházejí z typografických pravidel.

Vizitka sázená ve Scribusu
Vizitka sázená ve Scribusu

Pro základní editaci textu postačí nabídka textového editoru (velikost písma, řez…). Dostačovat by měla zejména pro editaci Jména či pracovní pozice. Pro editaci víceřádkových rámů může být zapotřebí nadefinovat styl, který umožňuje detailnější nastavení např. řádkování.

Hotovou vizitku zkopírujeme na arch volbou Objekt / Vícenásobné kopírování. V našem případě nejprve zkopírujeme dvě vizitky na řádek nastavením: Počet kopií 1, Vodorovné posunutí: 90 mm, Svislé posunutí 0. Potom zkopírujeme celý řádek nastavením: Počet kopií 5, Vodorovné posunutí: 0, Svislé posunutí 90 mm. Nezapomeňte před kopírováním vymazat výchozí rámeček, nebo nastavit nulovou tloušťku obvodové čáry.

Arch vizitek
Arch vizitek

Arch je vhodné opatřit ořezovými značkami. Jde o tenké čárky na okraji archu, které ukazují kudy vést řez při řezání archu na jednotlivé vizitky. Na rozdíl od rámečku kolem celé vizitky nezanechají na vizitce nepěknou čáru při nepřesném ořezu.

Nyní můžeme celý arch vyexportovat a poslat k tisku, případně sami vytisknout a nařezat. Vizitka pomáhá utvářet tzv. první dojem, a proto je zapotřebí její sazbě i tisku věnovat dostatečnou péči.

K stažení

Napsat komentář