Import ODT do Scribusu

Scribus je velmi dobře vybaven pro import formátu ODT. Umožňuje import dokumentů při zachování české diakritiky i formátování. Kolega připravil článek do sborníku v programu OpenOffice.org. Celý text pečlivě naformátoval pomocí stylů. Je proto možno text z dokumentu ODT naimportovat do Scribusu.

Dokument v OpenOffice.org před importem do Scribusu
Dokument v OpenOffice.org před importem do Scribusu

Označíme textový rám a kliknutím pravého tlačítka myši / vložit text (Ctrl + D) vyvoláme dialogové okno Otevřít. Vybereme soubor určený k importu, volbu potvrdíme tlačítkem Otevřít. Následně se objeví nabídka Vlastnosti importu OpenDocument.

Nastavení vlastností importu dokumentu vytvořeného v OpenOffice.org do Scribusu
Nastavení vlastností importu dokumentu vytvořeného v OpenOffice.org do Scribusu

Nabídka Vlastnosti importu OpenDocument slouží k nastavení slučování stylů ODT a SLA. Import textu proběhl bez chyb. Obrázek se nenačetl. Je to však logické. Importovali jsme totiž obsah do textového rámu. Obrázek proto budeme muset vložit ručně.

Importovaný dokument OpenOffice.org
Importovaný dokument OpenOffice.org

Import ODT je jednoduchý a spolehlivý. Ušetří tak sazeči mnoho práce při přeformátovávání textů vytvořených v OpenOffice.org.

Napsat komentář