Scribusu se nebojte!

Mgr. Tomáš Hromádka je od roku 2006 šéfredaktorem zpravodaje města Řevnic RUCH. Vedle redakční práce zajišťuje také předtiskovou přípravu časopisu. Od roku 2009 připravuje podklady pro tiskárnu v open-source programu Scribus.

Můžete stručně představit, co je Scribus zač?

Scribus je volně šiřitelný počítačový program pro sazbu dokumentů, který funguje v operačních systémech Windows, GNU/Linux, Mac OS a dalších. Je šířen pod licencí GNU GPL, což mimojiné znamená, že je dostupný zdarma. To bych řekl, že je jeho největší výhoda, protože obdobné komerční programy stojí řádově desítky tisíc korun. Podporuje většinu textových i grafických formátů, TrueType a OpenType fontů, CMYK a ICC správu barev a export do tiskového PDF.

Kdy jste se s programem Scribus poprvé setkal?

Právě v roce 2009, kdy jsem hledal relevantní náhradu za do Quark Xpress, který jsem v té době znal a uměl s ním pracovat. Nebylo ovšem ve finančních možnostech městského úřadu tento program zakoupit. Bylo potřeba najít alternativu, a tou je Scribus. Výběru nelituji, naopak – už čtyři roky spokojeně sázím v tomto programu.

ruch1
Titulní strana zpravodaje RUCH

Na jaké problémy jste na počátku narážel?

Přiznám se, že jsem samouk. Předtiskovou přípravou tiskovin se zabývám od roku 1995. V případě Scribusu jsem využil bohatou nápovědu i internetovou komunitu. Samozřejmě ale nejvíce jsem se naučil vlastním zkoušením metodou pokus–omyl.

Ovládání programu bylo ve srovnání s jinými programy zpočátku trochu složitější, ale šlo jen o zvyk.  Nejkomplikovanější pro mě bylo po instalaci programu a vysázení prvního čísla hlavně  „sladění not“ s tiskárnou, abych dodal soubor v požadované kvalitě. V té době byl RUCH dvojbarevný, takže to bylo hlavně o doplňkové barvě a nastavení CMYK u obrázků. Mimochodem – k úpravě obrázků do CMYK dnes používám další báječný program FastStone Image Viewer.

K jakým účelům program používáte?

Jak už jsem řekl, připravuji v něm každý měsíc časopis Ruch. Jde o zpravodaj města Řevnic (město u řeky Berounky, v podhůří Brd), který vychází od roku 1990. Dnes má 8 až 16 stran, vychází v nákladu 1500 výtisků a je distribuován do poštovních schránek v Řevnicích. Jde o jeden z hlavních informačních zdrojů městského úřadu. Dále ve Scribusu sázím další tiskoviny, jako propagační letáky, plakáty a další příležitostné tiskoviny.

ruch2
Náhled vnitřní dvojstrany

Jak si podle vás Scribus vede v porovnání s konkurenčními programy?

Podle mě skvěle. Hlavně oceňuji internetovou komunitu a neustálé vylepšování programu.

Častou praxí je, že se nejprve dokument připraví v OpenOffice a až ten se importuje do Scribusu. Myslíte si, že je to dobré řešení?

Slyšel jsem to, já ale kopíruji texty z běžných textových editorů, tak jak dostávám texty od korektorky a přispěvatelů.

Máte nějaké náměty na vylepšení programu? Je něco, co vám vyloženě vadí, co byste řešil jinak?

Vadí mi snad jenom přeskakování stylů u editace textu. To doufám programátoři časem vyřeší.

Komu byste Scribus doporučil?

Program doporučuji k vyzkoušení všem, kteří se zabývají předtiskovou přípravou tiskovin. Grafikům, kteří jsou zvyklí na komerční programy vzkazuji, ať se Scribusu nebojí.

Děkuji za rozhovor.
Petr Valach

Napsat komentář