Jak číslovat stránky ve Scribusu

  1. Na sudých i lichých vzorových stránkách si vytvořte textový rámec a dvojklikem do něj vložte číslo stránky pomocí Vložit | Symbol | Číslo stránky. Můžete také použít klávesovou zkratkou [Ctrl+Alt+Shift+P].
  2. Otevřete si Soubor | Nastavení dokumentu… | Části.
  3. Jako příklad si uvedeme číslování používané pro některé knihy. Obsahuje obálku, prázdnou stranu, patitul, prázdnou stranu. Tyto strany nebudou očíslovány. Obsah, předmluva, poděkování bude číslována malými římskými číslicemi a konečně vlastní text knihy bude mít arabské číslice.
  4. Nastavení jednotlivých částí proveďte podle obrázku.

    Nastavení číslování stránek
  5. Jestliže rozdělíte knihu do několika souborů, druhý díl bude obsahovat jen část arabské. Do pole Začátek napište např. 21.

Napsat komentář