Iniciály: Zpestření sazby

Iniciála je počáteční písmeno kapitoly, odstavce nebo textu. Je to zpravidla písmeno odlišné svojí velikostí (barvou, fontem, řezem…) od základního písma. Název pochází z latinského initialis – „stojící na začátku“. Iniciála upoutá pozornost a zvýší chuť čtenáře k přečtení kapitoly/článku.

Typy iniciál

Zvýšené iniciály

Jedná se nejjednodušší typ iniciál. Text zarovnáme k pomocné mřížce a velikost počátečního písmene nastavíme na větší velikost. Jestliže se bude iniciála v textu vyskytovat častěji, vytvoříme si pro ní speciální styl znaku. Písmena jako T, W, V, Y je nutné posunout doleva.

Zvýšená iniciála
Zvýšená iniciála

Zapuštěné iniciály

Je to asi nejběžnější typ iniciál. Správné zarovnání je náročnější než v předchozím případě. Jestliže nechceme řešit precizní umístění, ve stylech odstavce zaškrtneme Iniciály, nastavíme jejich velikost v řádcích a vzdálenost od textu.

Lepšího výsledku dosáhneme ručním zarovnáním. Vytvoříme si nový textový rámec, napíšeme zamýšlené písmeno, převedeme na obrysy (označíme textový rámec > pravé tlačítko myši > Konverze na > Obrysy). Nyní přesuneme obrys písmena do vyšší hladiny a ve Vlastnostech (F2) v nabídce Tvar vybereme Použít ohraničení obrázku. Nyní přistoupíme k vlastnímu zarovnání. Písmeno by mělo být zarovnané opticky. Viz další kapitolky.

Spuštěná iniciála
Zapuštěná iniciála

Speciální případy

Někdy jako iniciály používáme speciální znaky, které jsou vytvořené přímo pro tento účel. Jsou obvykle pěkně zdobené nebo jiným způsobem upravené. Odsazení textu od iniciály by v tomto případě mělo být opticky stejné, jako je řádkování textu.

Jestliže použijeme uvozovky, nacházejí se mimo blok textu. Jejich velikost upravíme tak, aby byla menší než velikost iniciály, ale větší než velikost textu odstavce. Svislé umístění by mělo zůstat jako u normálního textu.

Vzácněji se setkáme i s iniciálami, které se nacházejí mimo vlastní text. Písmeno jako v předchozím případě přeměníme na obrys a ručně zarovnáme (změníme barvu…).

Speciální případy
Speciální případy

Posunutí

Zarovnání

Spuštěné iniciály jsou obvykle odsazeny od textu méně než o řádkování a vytváří tak příjemný světlý prostor. V případě některých písmen, jako jsou A, L, R, je nutné speciální zarovnání. První řádek má od iniciály menší vzdálenost. Ostatní jsou zarovnané shodně jako u normální spuštěné iniciály. K zarovnání první řádky použijeme manuální prokládání textu ve Vlastnostech.

Zarovnání
Zarovnání

Optické zarovnání

Jestliže používáme zvýšené nebo zapuštěné iniciály, je nutné je správně zarovnat. Kulaté znaky jako C, O, Q, G je nutné posunout o něco doleva tak, aby vytvořily opticky zarovnaný přechod. Písmeno T by mělo být zarovnáno tak, aby levá příčka byla v části okraje. Písmena s vrcholem, jako je A, V, W, je nutné posunout ve směru vrcholu. Viz obrázek 2.

Přechody

Použijeme-li verzálky pro dokončení normálního slova s iniciálou, nejsou nutné žádné další úpravy. V případě, že je slovo jedno- či dvoupísmenné, je nutné nějakým způsobem zmírnit přechod od iniciály k normálnímu textu. Použijeme proto verzálky i pro další slovo. Jestliže se na začátku odstavce nachází vlastní jméno, bude vysázené kapitálkami s verzálkami na začátku každého jména. Budeme moci rozlišit jména i přechod.

Přechody
Přechody

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Initial
http://www.dynamicgraphics.com/dgm/Article/28792/index.html