Poznámky k importu EPS/PS do Scribusu

Následující text je překladem části anglického návodu ke Scribusu, verze 1.3.4. Import EPS/PS lze mimo jiné využít například v inzertní redakci při vytváření inzertních stran. Inzerenti dodají své inzeráty ve formátu PDF/X, potom se v Acrobatu nebo v GSview převedou do postscriptu, a potom se importují do Scribusu. Znáte lepší postup?

A nyní vlastní překlad anglického návodu:

Svoje šance na úspěšný import souborů EPS/PS zvýšíte, když dodržíte následující tři zásady:

 • Máte soubor EPS/PS, který souhlasí s uveřejněnými specifikacemi. Zdaleka ne všechny programy exportují důvěryhodné EPS soubory a vkládají řádně písma.
 • Máte nainstalovanou poslední dostupnou verzi Ghostscriptu.
 • Aby měl soubor EPS písma vložena, ověřte, že jsou cesty k písmům v Ghostscriptu správně nastaveny. Návod je v nápovědě Scribusu v kapitole Fonty v Ghostscriptu. Tento návod využijí hlavně lidé používající Linux nebo Unix s X-Windows. Uživatelé Windows a MacOSX se s konfigurací fontů v Ghostscriptu nemusí tolik trápit.

Jsou dvě základní metody, jak importovat soubory EPS. Obě mají svoje výhody a nevýhody:

 • Při první a nejčastěji upřednostňované metodě se soubor EPS zavede do Scribusu jako jeho nativní objekt. Je to ale kompropis, částečně také kvůli přirozeným vlastnostem EPS. Je to naprosto stejné jako u PDF, účelem EPS souborů není jejich editování. EPS je ale více než výměnný formát. Nicméně, vložení EPS do Scribusu jako jeho nativní objekt umožňuje jistou editaci obsahu a také změny velikosti bez ztráty rozlišení.
 • Při druhé metodě jednoduše vložíme soubor EPS do obrázkového rámu (image frame). Stejnou metodu používá GIMP nebo Photoshop. Při této metodě se soubor EPS/PS rasterizuje nebo převede na bitmapu ve formátu TIFF nebo JPEG. Tato metoda je jedinou možností, když jsou do souboru EPS vloženy obrázky (bitmapy).

Rady k importování

Při jednom z mých upřednostňovaných způsobů, jak importuji soubory EPS/PS do Scribusu, jednoduše vytvořím nový dokument přes Soubor > Otevřít > Typ souboru: zde vyberu EPS/PS z rozbalovací nabídky. Otevřením souboru se potom přímo vloží soubor EPS/PS do Scribusu. Tím se vytvoří nový dokument, který má velikosti stran automaticky vypočítané z ohraničení EPS (bounding box). Tento nový soubor dočasně uložím a pojmenuji.

Potom znovu otevřu cílový dokument, do kterého chci vložit soubor EPS/PS. Vytvořím novou vrstvu (layer), a potom použiji funkci pro vkládání stran (Strana > Vložit..), pomocí které vložím svůj nově vytvořený dokument do nové vrstvy ve svém stávajícím dokumentu. To ochraňuje jakékoliv vložené prvky před poškozením existujícími objekty a umožní vám to přesně umístit vložený soubor.

Další rady k EPS/PS

 • Uživatelé, kteří ukládají z Adobe Illustratoru 9.0+ by měli „zpětně ukládat“ do Illustratoru verze 7 nebo nižší. Proč? Illustrator 9.0+ používá PDF jako nativní formát a vkládá do EPS určité „Adobe údaje,“ které mohou způsobit při importu potíže. (Scribus není jediný, kdo s tím má potíže.)
 • Photoshop umí exportovat EPS nativně, ale jsou to většinou rastrové objekty uvnitř EPS s některými zvláštnostmi Photoshopu, s vrstvami a se smíšenými režimy. Photoshop také umí exportovat zvláštní typ EPS, který se nazývá DCS (Desktop Color Separations). Tyto typy souborů EPS se nejlépe vkládají do obrazových rámů (image frame), ve kterých Scribus umožňuje důkladné upravování a zobrazování obrázků. Více rad pro soubory Photoshopu.
 • Pokud je to možné, doporučuji oddělit obrázky (bitmapy) od vektorů, a ve formě souborů EPS vkládat do Scribusu pouze vektorové kresby. Viz níže.
 • Scribus umí vkládat vícestránkové postscriptové soubory přes Soubor > Otevřít. Scribus vytvoří tolik stránek, kolik jich potscriptový soubor obsahuje. Nedoporučuji to ale pro postscriptové soubory, ve kterých je pouze text. Při vkládání je text běžně převáděn do obrysů. (Pokud ovšem text nebyl předtím vložen do postscriptu jako bitmapa. Tato možnost se nastavuje v nastavení postscriptové tiskárny. Pozn. překladatele.) Pokud potřebujete získat text, který je uvnitř postscriptového souboru, můžete k jeho vyjmutí použít GSview nebo nástroj příkazového řádku ps2ascii, který je součástí Ghostscriptu. Tyto nástroje fungují jak ve Windows tak i v OSX.
 • Jestliže váš operační systém podporuje prohlížeč postscriptu GSview, pro prověřování a nahlížení postscriptových souborů mu doporučuji dát přednost před všemi ostatními prohlížeči postscriptu. I když tento prohlížeč nemá správu barev (color management), obvykle pomůže rozpoznat problémy s vkládáním EPS/PS do Scribusu. Jednoduchým stisknutím M na klávesnici otevřete okno, které vám někdy poskytne užitečné diagnostické údaje.
 • Když vytváříte postscriptové nebo EPS soubory, vložte do souboru všechna písma vždy, když je to možné a tato volba je nabízena.

Vkládání souborů EPS, do kterých je vložena rastrová grafika (bitmapy)

Scribus umí importovat soubory EPS, které obsahují rastrovou grafiku (bitmapy). Funguje to však mnohem lépe s Ghostscriptem 8.50+. Jsou ale některá omezení:

 • Masky obrázků (imagemask) nefungují správně
 • Ořezové cesty (clipping paths) jsou ignorovány
 • Při importu se vytvoří jeden soubor (TIFF) pro každou bitmapu, a těch může být uvnitř EPS mnoho. (Pokud je například v EPS vložen text jako bitmapa, vytvoří se pro každý jednotlivý znak jeden soubor. Doporučuji proto vkládat písma do EPS jako nativní, nikoliv jako bitmapy, ani jako obrysy, ani automaticky. Pozn. překladatele.)

Vkládání souboru EPS jako obrázek

Když chcete do Scribusu vložit soubor EPS, který obsahuje směs textu, obrázků (bitmap) a vektorů, pak máte jen jedinou možnost. Za předpokladu, že jsou fonty v EPS správně vloženy, funguje tato metoda obvykle velmi spolehlivě a uchová přesně CMYK barvy definované v souboru EPS. Při vkládání Scribus ignoruje všechny vložené náhledy obrázků ve formátu TIFF nebo PICT, a vytvoří si své vlastní náhledy EPS v nízkém rozlišení. Když se vám nic nezobrazí, je to znamení, že něco při vkládání EPS nefunguje správně, a je potřeba to podrobněji zkontrolovat. Při exportu do PDF je EPS znovu zpracováván Ghostscriptem a vkládán do PDF. Nebuďte tedy překvapeni dlouhou dobou exportu do PDF nebo vysokou potřebou paměti.

Vložení EPS jako obrázek:

 • Vyberte nástroj pro vložení obrazového rámu (Insert Image Frame)
 • Levým tlačítkem myši roztáněte rám do požadované velikosti
 • Pravým tlačítkem myši klikněte do rámu a vyberte Vložit obrázek..

Vkládání souboru EPS jako nativní objekt Scribusu

Pokud je možné vkládat EPS jako nativní objekt Scribusu, má to několik výhod. Za prvé, všechno jsou to vektory, a tak velikost souboru a exportovaného PDF je relativně malá. Vložený nativní objekt Scribusu je nezávislý na rozlišení, můžete tedy měnit jeho velikost bez ztráty ostrosti při tisku. Navíc můžete přímo ve Scribusu upravovat grafické prvky, tedy čáry, mnohoúhelníky a křivky.

Vložení EPS jako nativní objekt Scribusu:

 • Soubor > Import > Import EPS/PS..
 • Vyberte soubor EPS. Jestliže máte ve vyhledávači souborů zvoleno „Ukázat obsah souboru,“ u složitějších souborů EPS může trvat déle, než se náhled vykreslí.
 • Levým tlačítkem myši klikněte na místo, kam chcete soubor umístit. Když je EPS umístěn na pracovní plochu, objekty, ze kterých se skládá jsou seskupeny. Abyste mohli upravovat jednotlivé objekty, budete muset sekupení zrušit. Pokud chcete měnit velikost importovaného EPS, uchopte levým tlačítkem myši za současného podržení Ctrl dolní levý roh, a táhněte, jak potřebujete. Tak změníte velikost proporcionálně.

Řešení problémů s vkládáním souborů EPS

Jak už bylo zmíněno výše, kvalita exportu EPS z různých aplikací se velmi liší. Některé aplikace bohužel přidávají do EPS své vlastní přísady. Prvním krokem při kontrole neúspěšného importu je otevření souboru v GSview a stisknutí M k zobrazení zprávy z Ghostscriptu o pokusech o otevření souboru. Zpráva může být poněkud záhadná, je to ale užitečný ukazatel k odhalení problému.

Napsat komentář