Základy: K čemu jsou dobré šablony

Někdy je při sazbě dokumentu zapotřebí zaslat zdrojový soubor, např. kolegovi, k dalšímu zpracování. V takovém případě najde použití funkce Uložit jako šablonu.

Po dokončení dokumentu vytvořte nový prázdný adresář. Volba Soubor / Uložit jako šablonu… otevře dialogové okno pro výběr adresáře. Vyberte nový prázdný adresář.

Po stisku tlačítka OK dialogové okno nahradí okno Uložit jako šablonu. Toto okno slouží pro zaznamenání některých informací o šabloně a autorovi. Po stisku tlačítka OK, uloží Scribus dokument jako šablonu. Do zvoleného adresáře tak uloží zdrojový soubor který zkomprimuje, všechny obrázky, použité fonty a informaci o šabloně ve formátu XML. Daný adresář nyní stačí zkomprimovat a poslat například e-mailem.

Dialogové okno Uložit jako šablonu
Dialogové okno Uložit jako šablonu

Následné otevření šablony je prosté. Stačí volbou Soubor / Otevřít (Ctrl + O) otevřít zdrojový soubor ve formátu SLA.GZ.