O webu

Jsme součástí WebArchivu

WebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Pro archivaci webu jsou využívány nástroje vyvinuté organizací Internet Archive, resp. konsorciem IIPC (International Internet Preservation Consortium). Od roku 2007 je členem IIPC i WebArchiv.

Společnost Liberix, o. p. s., je velmi hrdá na to, že se její webové stránky staly součástí WebArchivu a může tak přispět k uchování netištěných dokumentů kulturní, umělecké a historické hodnoty pro další generace.

Napsat komentář