Konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

V dňoch 6.–9. júla 2011 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky žilinskej univerzity uskutoční už takmer tradičná konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach. Tento rok nad ňou prevzali záštitu minister školstva Slovenskej republiky E. Jurzyca a dekan Fakulty riadenia a informatiky žilinskej univerzity K. Matiaško.

Pripravované akcie

V rámci konferencie sa uskutoční päť akcií:

OSS conf

  • špecializovaná sekcia Otvorený softvér vo vede a výskume,
  • špecializovaná sekcia OpenGIS – Otvorený softvér v GIS,
  • špecializovaná sekcia TeX a jeho priatelia,
  • odborný jednodenný seminár pre učiteľov Otvorený softvér vo vyučovaní,
  • všeobecná sekcia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach.

V ich rámci odznie celkove 45 príspevkov, ktoré pokrývajú rôzne aspekty použitia otvoreného softvéru v školstve, vede, výskume, štátnej správe, typografii, GIS aplikáciách a ďalších oblastiach. Konferencie sa zúčastnia aj vývojári spoločností Red Hat a Suse, ktorí budú referovať o novinkách v distribúciách Red Hat Enterprise Linux, Fedora a openSUSE. Nezostaneme však len pri softvéri – témou budú aj otvorený hardvér, otvorené dáta a v jednej z pozvaných prednášok sa dozvieme aj o vízii otvorenej vlády na Slovensku.

Ceny SOIT a Liberixu

Cena SOIT a LiberixuPočas konferencie sa bude odovzdávať Cena SOIT a Liberixu za najlepšie študentské práce súvisiace s otvoreným softvérom.

Organizátori pozývajú všetkých záujemcov o otvorenosť – vďaka sponzorom sú všetky akcie voľne prístupné bez registrácie a poplatkov.

Odkazy

Napsat komentář