Základní pravidla sazby: Příprava textu a obrázků

Připravili jsme pro Vás seriál o základech typografie. Autorem článků je Robert Janák. Sazeč, který pracuje s pravidly sazby jako s obecnými zásadami, které jsou korigovány citem, se stává typografem.

 1. Když se mezi titulek a hlavní text umístí dvou až třířádkový podtitulek, zvýší se tím chuť čtenáře k přečtení toho ostatního.
 2. Úvodní odstavec by měl být krátký. Je nutné zajistit, aby podtitulky byly odlišitelné od titulků i běžného textů. Dlouhý první odstavec čtenáře odradí. Kratší odstavce jsou přehlednější a méně únavné. Přísná pravidla reklamní tvorby obvykle doporučují ne více jak 11 slov.
 3. Schéma stavby textové kompozice může vypadat zhruba takto: první mezititulek je vložen asi po pěti až sedmi řádcích základního textu. Toto členění se může v celé textové straně v pravidelných intervalech opakovat. Pro běžného čtenáře moderní doby jsou titulky (mezititulky) to jediné, co si přečte a podle toho zůstane nebo vyhledá další záchytný bod-titulek.
 4. Mezititulky udržují čtenáře v textu. Jejich stručná forma se uplatňuje tak, aby co nejrychleji čtenář pochopil jádro sdělení z mezititulků, aniž by musel číst celý text.
 5. Titulek by neměl být jen nadpisem, ale měl by také po všech stránkách být spojením jasně formulovaných slov, vystihujících to podstatné ve sdělení.
 6. U textu s výčtem většího počtu položek se vyplácí označit body písmeny nebo čísly jako zde. Pro čtenáře se zjednoduší orientace na stránce a při verbální prezentaci textu se lze jednoznačně odkázat na položku.
 7. VERZÁLKY SE ČTOU HŮŘE než minusky.
 8. Čím je méně zvýrazněných slov (půltučným, tučným řezem, podtržením, proložením apod.) na řádku, tím je text čtenářem rychleji vnímán. Pokud je text dobře napsán, nemá smysl zvýrazňovat celé řádky.
 9. Zarovnáním textu do bloku můžete dosáhnout větších mezer mezi slovy než jsou mezery mezi řádky. Vznikají tzv. řeky, kde se řádek rozpadá do více nesouvislých celků.
 10. Dlouhý řádek není vhodný pro rychlá sdělení. Příliš velká šířka sazby zhoršuje čtení při přechodu na nový řádek. Optimum nelze určit z počtu znaků na řádku, ale spíše opticky z řezu písma, řádkového prokladu a z předpokládaného pozorovacího úhlu.
 11. U textu vysázeného inverzním způsobem, tzn. písmem v barvě papíru na tmavějším základě, je oko čtenáře více namáháno zaostřováním písmen, které jako každá bílá plocha přezařují svůj vlastní tvar. Delší reklamní texty takto upravené jsou téměř nečitelné.
 12. V krátkém textu nedělíme slova na konci řádků a zásadně neroztrháváme věty nebo souvětí tak, že jedna polovina je u horního okraje a druhá u okraje spodního! Snížili bychom význam textu na pouhé orámování montáže.
 13. Kurzíva je vždy „lehčí“ než antikva. Větší velikost textu psaného v kurzívě než ostatní antikvový text rozbíjí kompoziční celistvost a podporuje nevyváženost a disharmonii prvků v ploše.
 14. Pro větší přehlednost se u rozsáhlých textů vyplatí rozdělit text jednoduchou grafikou, například čtverečky, tečkami, trojúhelníky apod.

Příprava textu a obrázků

Upravování textů a obrázků do použitelné podoby bývá často nekonečná dřina. Většina posterů bývá „přecpána“ informacemi. Pak může nastat problém, že divák projde bez povšimnutí okolo.

 1. U velkého množství textu čtenář přehlédne to nejdů­ležitější, zkraťte svůj text jen na důležité informace. Uvažujte jako reklamní textař, který musí umět předat okolnímu světu to nejdůležitější během pár vteřin.
 2. Poopravte nadpisy, mezititulky a popisky k obráz-kům tak, aby byly krátké a výstižné. Uvidíte, že těch­to textových prvků si vaši čtenáři všimnou nejdříve.
 3. Počet obrázků použitých na posteru je většinou závislý na množství volného místa, které nám zbylo okolo textu. Pokud potřebujete umístit větší množ­ství obrázků, zesilte kontury a linky na obrázcích tak, aby snesly zmenšení.
 4. Pokud čtenáři mohou získat vyšší informační hodno­tu z obrázků, pak je zbytečné vše znovu komentovat v okolním textu. Ušetříte tím cenné místo.
 5. Čtenář se u delšího textu často nesoustředí a odbíhá k obrázkům. Velmi účinná může být strategie umís­ťování důležitých textů jako součástí obrázku, kte­ré si divák zpravidla prohlédne opakovaně.

Snad Vám tyto body promluvily do duše. Raději si v tex­tu odpusťte přílišné podrobnosti, květnatou mluvu a napište pouze holá fakta. A nezapomeňte si nechat zkontrolovat text zkušeným jazykovým korektorem!

Napsat komentář