Jak ve Scribusu vytvořit kalendář

Scribus nabízí velice elegantní funkci pro tvorbu kalendáře. Jejím použitím ušetříte mnoho rutinní práce, spojené se sazbou a formátováním jednotlivých dní a měsíců.

Jak na to? Funkci najdete v menu Skript / Scribus skripty / Calendar Wizard. V dialogovém okně nastavte parametry kalendáře. Výběr jazyka je důležitý pro popisky dnů a měsíců. Jazyk Czech použije Názvy dní v plné délce, zatímco jazyk Czech-short jejich zkrácené verze, např. Po, Út…

Položka Calendar type přepíná rozvržení kalendáře. Rozvržení Classic je rozděleno horizontálně na horní část s obrázkem a dolní část s měsíčním kalendářem. Rozvržení Event vloží na stránku místo celého měsíce týden a rozdělí stranu vertikálně. Levá část je určena pro obrázek a pravá obsahuje týdenní plánovací kalendář.

Položka Week begins with: určuje první den v měsíci, Year rok kalendáře, Months a Whole year slouží pro výběr měsíců pro které je kalendář generován. Položka Draw image frame slouží ke vložení obrázkového rámu na každý list.

Dialogové okno Scribus Calendar Wizard
Dialogové okno Scribus Calendar Wizard

Po stisknutí tlačítka OK, otevře Scribus nový soubor. Otevře se tedy nabídka Nový dokument, ve které můžete nastavit vlastnosti dokumentu. Ve Scribusu 1.3.3.9, verze pro Windows, chybně pracovalo nastavení horního a pravého okraje stránky. Bylo zapotřebí hodnoty prohodit.

Po stisku tlačítka OK se otevře nabídka Upravit styl. Jde o nastavení parametrů výchozího stylu, kterým bude celý kalendář naformátován. Po dokončení definice stylu skript vygeneruje nový soubor s kalendářem.

Scribus vygeneruje nový soubor s kalendářem. Ten je zatím bez obrázků a pokročilého formátování
Scribus vygeneruje nový soubor s kalendářem. Ten je zatím bez obrázků a pokročilého formátování

Nyní je možno kalendář dále upravovat, například editací masterpage či vkládáním obrázků. Při testování této funkce jsem se setkal se dvěma chybami v činnosti Scribusu. Přesto považuji skript za povedený. Zejména začátečníkům ušetří při tvorbě kalendáře mnoho úsilí.

Ukázka jednoduchého kalendáře, vygenerovaného ve Scribusu pomocí skriptu
Ukázka jednoduchého kalendáře, vygenerovaného ve Scribusu pomocí skriptu

Napsat komentář