Text ve křivkách – obal knihy

Scribus je dobře vybaven pro práci s textem, a to nejen pro sazbu souvislého textu, ale také pro složitější grafickou práci. Ukažme si základní možnosti práce s vykřivkovaným textem na příkladu jednoduchého přebalu knihy.

Práce s textem ve křivkách ve Scribusu
Práce s textem ve křivkách ve Scribusu

Přebal knihy bude obsahovat tři textová pole s názvem knihy, podtitulem a jménem autora. Vytvořme tedy textová pole a jejich obsah vhodně naformátujme.

Textový rám
Textový rám

Pro další práci převedeme text do křivek pomocí volby objekt / převést na / obrysy. Této volby dosáhneme také kliknutím pravého tlačítka myši a volbou v kontextovém menu konverze na / obrysy. Převedením do křivek se z textu který vyplňoval textový rám a bylo možno nastavovat jeho vlastnosti jako například řez, stalo seskupení vektorových objektů.

Nabídka pro převedení textu na křivky
Nabídka pro převedení textu na křivky

Vykřivkovaný text je možno upravovat stejně jako jakýkoliv jiný vektorový obraz. Lze jej tedy otáčet, měnit parametry tahů a výplní či různě jej deformovat. Úpravu obrysů si ukážeme na „korunování“ písmene C. Nápis SCRIBUS.CZ se chová jako seskupení vektorových obrázků. Otočíme jej. Dále budeme pracovat s každým z písmen zvlášť a tak, pomocí volby objekt / zrušit seskupení, jinak také Ctrl + Shift + G, zrušíme seskupení obrazů.

Rotace vykřivkovaného textu ve Scribusu
Rotace vykřivkovaného textu ve Scribusu

Nyní upravíme obrysový tah písmene C. Klávesou F2 vyvoláme dialogové okno Vlastnosti a volbou tvar / upravit obrys vyvoláme dialogové okno Uzly. Na obrysové čáře se zobrazily vodící uzly, jejichž pomocí je možno upravovat tvar písmene. Nabídka Tvar umožňuje posun jednotlivých uzlů, přidávání a mazání uzlů, různé režimy práce s nimi jako s body Beziérovy křivky, rozpojení a spojení křivky, celkové deformace objektu a změny velikosti.

Editace obrysového tahu ve Scribusu
Editace obrysového tahu ve Scribusu

Jakmile budeme s korunkou, která vznikne přidáním uzlů do vrcholů a sedélek korunky, a jejich posunem, hotovi, ukončíme práci s uzly tlačítkem Konec úprav v nabídce Uzly.

Nyní provedeme změnu barvy výplní jednotlivých písmen. Postupujeme opět stejně jako v případě jiného vektorového obrázku. V nabídce Vlastnosti, kterou lze zapnout i vypnout stiskem klávesy F2, části Barvy, klikneme na symbol kyblíku s barvou a vybereme ze seznamu patřičnou barvu, průhlednost a stín. Po kliknutí na symbol tužky můžeme obdobně editovat barvu obrysového tahu. Další vlastnosti tahu můžete editovat v nabídce Vlastnosti / čára.

Editace výplně ve Scribusu
Editace výplně ve Scribusu

Nyní je obal knihy hotov. Nezbývá než práci zkontrolovat případně exportovat do PDF a vytisknout. Stáhněte si zdrojový soubor ukázkového přebalu knihy.

Napsat komentář